Građevinski materijal

Tip                     Od AC1 -  AC4;  E1

Dimenzija           1215x196x12,3mm

Pakovanje           1,9051 m2
Upit