Sanitarija i druga oprema Boje i lakovi Boje i lakovi za drvo
Belbor Belinka (zastita)


Belbor Belinka (zastita)

  • impregnacija za krovne konstrukcije
  • zaštita od insekata i gljivica truleži i plavila
  • fiksira se u drvo (posle 24 sati)

 

Belbor fix koncentrat je tečno sredstvo za impregnaciju koje se ne ispira, a namenjeno je preventivnoj zaštiti drvenih krovnih konstrukcija od drvnih štetočina, kao što su insekti, plavilo i truljenje.

Pre upotrebe koncentrat treba razrediti vodom. Aktivna komponenta dobro prodire u drvo i u njemu se posle 24 sata fiksira.

Samostalno ga treba upotrebljavati samo za drvene konstrukcije koje nisu neposredno izložene klimatskim uticajima. Ako Belborom fix impregniramo drvo izloženo klimatskim uticajima, moramo ga premazati i lazurom sa organskim rastvaračima (Belton ili Beltop).

Koncentrat je na raspolaganju u žutoj nijansi. Ne sadrži teške metale i namenjen je profesionalnoj i opštoj upotrebi.

Upozorenje

Prilikom nanošenja sredstva potrebno je zaštititi pod radne prostorije nepropusnom folijom, koja bi sprečila izlivanje sredstva u životnu sredinuUpit