Sanitarija i druga oprema Boje i lakovi Vanjske boje
Acrilica 100 Ivas Balkan


Acrilica 100 Ivas Balkan

Podloga na bazi vode, visoka snaga konsolidacije. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
Spektar boja: bezbojna
Nanošenje: četka, vuneni valjak sa kratkom dlakom, mašinsko
Razblaženje: 400% - voda
Izdašnost: (jedan sloj): 8-10 m²/l


Pakovanje: 20-5-1 l
Upit