Sanitarija i druga oprema Boje i lakovi Boje i lakovi za metal
Alu bronza Irkom


Alu bronza Irkom

ALU BRONZA je neprozirna tečnost srebrnaste boje karakterističnog mirisa. Pre otvaranja bočicu promućkati, potom četkicom nanositi na očišćene površine. Nanošenje ne obavljati u zatvorenoj prostoriji i u blizini otvorenog plamena, jer su pare štetne po zdravlje i zapaljive.

Pri radu prostorije moraju imati dobru ventilaciju.

U slučaju trovanja simptomi su: mučnina, nagon za povraćanje i vrtoglavica. Trovanu osobu izneti na svež vazduh i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru

i pri transportu, materijalima koji upijaju (pesak, zemlja) sprečiti rasturanje bronze.

 Pri tome koristiti odgovarajuću zaštitnu odeću otpornu na toluen I zaštitnu masku sa filterom tipa A.  Praznu ambalažu baciti na smetlište.

Čuva u hladnoj prostoriji u dobro zatvorenoj ambalaži, odvojeno od životnih

namirnica, izvan domašaja dece
Upit