Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Razne izolacione folije
Guttafol DB parna brana


Guttafol DB parna brana

 Unutarnja parna i vjetrena brana za zaštitu toplinske izolacije.

Upotreba sa unutarnje strane objekata, na stropovima iznad završne obloge, radi spriječavanja ulaza pare iz objekta u toplinsku izolaciju i krovnu konstrukciju. Na navedeni način spriječava se propadanje i stvaranje gljivica na toplinskoj izolaciji i krovnoj konstrukciji.
Upit