Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Razne izolacione folije
Krovna folija Materfol soft MP


Krovna folija Materfol soft MP

 

  • MP - mikroperforirana
     
  • Y - žuti
     
  • Nije paropropusna krovna folija, zahteva dvostruko provetravanje, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 25°, za normalno toplotno opterećenje
     
  • Klasična mikroperforirana PE krovna folija ojačana PE mrežom

 
Upit