Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Kanalica sa crtama Goriske Opekarne


Kanalica sa crtama Goriske Opekarne

Krovovi od glatke kanalice imaju lagano valovitu površinu sa
neizrazitim rubovima. Prilikom gradnje možemo koristiti glatku
kanalicu u prirodnoj boji opeke ili je kombinovatii s ostalim obojanim
kanalicama, čime postižemo krov izražajnijih boja.


Način polaganja:              Potrošnja:
     od 29 do 30 kom/m2
        od 14 do 15 kom/m2 *
                                  * kao gornja kanalica

dužina                                   450mm
širina podnožja                      180/140mm
visina                                     70/50mm
debljina                                  11/13mm
masa                                      1,90kg
nagib krova iznad 18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit