Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Anticka kanalica Goriske opekarne


Anticka kanalica Goriske opekarne

Gornja površina kanalice obojena je s crnom bojom. Time
postižemo da se na krovu prelijevaju nijanse od ciglasto crvene
do crne boje. Zanimljivo prelijevanje boja krova postižemo, ako
antičku kanalicu kombiniramo s ostalim obojanim kanalicama.

Način polaganja: Potrošnja:
od 14 do 15 kom/m2 *

                           * kao gornja kanalica

dužina                           450mm
širina podnožja               180/140mm
visina                             70/50mm
debljina                          11/13mm
masa                             1,90kg
nagib krova iznad            18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit