Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Istarska kanalica Goriske opekarne


Istarska kanalica Goriske opekarne

Kombinacijom raspona od žute preko skoro bijele do ciglasto
crvene boje krovu uz svjetliji izgled dajemo i dašak istarske
autentičnosti. Zanimljivi izgled krova dobivamo i ako kombiniramo
istarsku kanalicu sa drugim obojenim kanalicama.

Način polaganja:                       Potrošnja:
              od 14 do 15 kom/m2 *

                                         * kao gornja kanalica

dužina                                      450mm
širina podnožja                          180/140mm
visina                                        70/50mm
debljina                                     11/13mm
masa                                        1,90kg
nagib krova iznad                       18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit