Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Primorska kanalica Goriske opekarne


Primorska kanalica Goriske opekarne

Prelijevanjem nijansi crnih i svijetlo žutih pjega na ciglasto
crvenoj podlozi dobivamo kanalicu koja krovu daje autentičan
primorski izgled. Zanimljiv izgled krova postižemo i ako primorsku
kanalicu kombiniramo s drugim obojenim kanalicama.

Način polaganja:                     Potrošnja:
          od 14 do 15 kom/m2 *

                                   * kao gornja kanalica
dužina                                    450mm
širina podnožja                        180/140mm
visina                                      70/50mm
debljina                                   11/13mm
masa                                      1,90kg
nagib krova iznad                     18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit