Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Francuska kanalica Goriske opekarne


Francuska kanalica Goriske opekarne

Prelijevanjem nježne žute boje sa ciglasto crvenom podlogom
mjestimice je isprekidano raspršenim pjegama odnosno
točkicama crne boje. Nijansa francuske kanalice krovu daje
stariji izgled svjetlije boje. Zanimljivo prelijevanje boja krova
postižemo, ako francusku kanalicu kombiniramo s drugim
obojenim kanalicama.

Način polaganja:                          Potrošnja:
               od 14 do 15 kom/m2 *

                                        * kao gornja kanalica
dužina                                        450mm
širina podnožja                            180/140mm
visina                                          70/50mm
debljina                                       11/13mm
masa                                          1,90kg
nagib krova iznad                         18°(32%)*
* kod manjeg nagiba krovišta
odgovarajuće se povećava
preklapanje crijepa i sekundarne
izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit