Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Kraska kanalica Goriske opekarne


Kraska kanalica Goriske opekarne

Kanalica kraškog tipa odlikuje se izvornom strukturom boje
njene površine. Na osnovnu glatku kanalicu nanosi se engoba
u obliku pjega u crnoj nijansi, a na to se naknadno nanosi grubi
posip bijele i zlatnožute boje. Ovaj tip kanalice se svojim jesenskim
tonovima i nijansama odlično uklapa u kraški krajolik
te ga istodobno nadopunjuje na upravo poseban arhitektonski
način.

Način polaganja:                       Potrošnja:
            od 14 do 15 kom/m2 *

                                      * kao gornja kanalica
dužina                                      450mm
širina podnožja                          180/140mm
visina                                        70/50mm
debljina                                     11/13mm
masa                                        1,90kg
nagib krova iznad                       18°(32%)*
* kod manjeg nagiba krovišta
odgovarajuće se povećava
preklapanje crijepa i sekundarne
izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit