Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Soska kanalica Goriske opekarne


Soska kanalica Goriske opekarne

Kanalica soškog tipa na svojoj površini pretapa tonove boje
ciglasto crvene gline, lješnjak smeđe engobe i crnog grubog
posipa koji se međusobno nadopunjuju na izvoran način koji
može zadovoljiti i upotpuniti klasičan i moderan način gradnje
i objekte od krajeva uz more pa sve do snježnih Alpa.

Način polaganja:                 Potrošnja:
        od 14 do 15 kom/m2 *

                                  * kao gornja kanalica
dužina                                450mm
širina podnožja                    180/140mm
visina                                  70/50mm
debljina                               11/13mm
masa                                  1,90kg
nagib krova iznad                 18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit