Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Crijep Alpe Jadran Goriske opekarne


Crijep Alpe Jadran Goriske opekarne

Crijep Alpe Jadran je u boji opeke i ima glatku površinu sa
crtama. Njegov oblik je trapezni zato krovu daje izrazit reljef.
Na krovnu podlogu pričvrstimo ga kao kanalice. Crijep Alpe
Jadran možemo koristiti kao donji (konkavno položen) element
u kombinaciji sa različitim kanalicama. Kombiniranje crjepova i
kanalica ne utječe na izgled krova, a dobro utječe na stabilnost
i mogućnost hodanja po krovu.

Način polaganja:                     Potrošnja:
            od 29 do 30 kom/m2
            od 14 do 15 kom/m2 **
                                     ** kao donja kanalica
dužina                                    450mm
širina podnožja                        190/150mm
visina                                      70/45mm
debljina                                   11/13mm
masa                                      2,00kg
nagib krova iznad                     18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit