Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-002 classic Toza Markovic


M-002 classic Toza Markovic


Dimenzije : 405 x 245 mm
Pokrivne dimenzije : 335x300x205 mm
Masa : 2,6kg
Razmak letava : cca 335 mm

Za 1 m² krova potrebno je 14,6 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.
Upit