Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-333 Velika Kikinda Toza Markovic


M-333 Velika Kikinda Toza Markovic

Dimenzije : 400x245 mm
Pokrivne dimenzije : 340x205 mm
Masa : 2,5 kg
Razmak letava : cca 340 mm

 Za 1m² krova potrebno je 14,4 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

 

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je vezivanje crepa žicom za letve.
Upit