Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-993 Holandez Toza Markovic


M-993 Holandez Toza Markovic

Dimenzije : 400x245 mm
Pokrivne dimenzije : 330x190 mm
Masa : 2,6 kg
Razmak letava : cca 330 mm

Za 1m² krova potrebno je 16 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.
Upit