Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-997 Banat Toza Markovic


M-997 Banat Toza Markovic

Dimenzije : 405x230 mm
Pokrivne dimenzije : 290-200x190 mm
Masa : 2,6 kg
Razmak letava : 290-200 mm

Za 1m² krova potrebno je :
a) 18,2 kom. pri razmaku letava od 290 mm
b) 26,3 kom. pri razmaku letava od 200 mm

Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25°. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 290 mm. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje crepa i na razmake letava sve do 200 mm. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.
Upit