Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-272 Mala Kikinda Toza Markovic


M-272 Mala Kikinda Toza Markovic


Dimenzije : 400x225 mm
Pokrivne dimenzije : 335x180 mm
Masa : 2,3 kg
Razmak letava : 335 mm

Za 1m² krova potrebno je 16,6 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

 

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa. Polovine crepova dobijaju se sečenjem celih crepova.
• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvrščivanje crepa za letve zakivanjem.
Upit