Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
M-977 Portugalac Toza Markovic


M-977 Portugalac Toza Markovic

Dimenzije : 410x255 mm
Pokrivne dimenzije : 345x210 mm
Masa : 2,9 kg
Razmak letava : cca 345 mm

Za 1m² krova potrebno je 13,8 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, pocevši od strehe prema slemenu krova.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.
Upit