Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Ostali pokrivači
Ter papir Izolirka


Ter papir Izolirka

Bitumenizirani krovni karton
  • bitumenom impregnisani i obloženi krovni karton zaštićen kvarcnim peskom
  • u skladu sa SRPS EN 13859-1 Tip W1
  • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

TEHNICKI DETALJI

Upit