Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Žljebnjaci-sljemenjaci
Pocetni sljemenjak Goriske opekarne


Pocetni sljemenjak Goriske opekarne

Početnim sljemenjakom
funkcionalno i estetski
završavamo detalj na
početku ili kraju sljemena
i grebena, a također i
dimnjaka.
Upit