Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Žljebnjaci-sljemenjaci
Vezni sljemenjak Goriske opekarne


Vezni sljemenjak Goriske opekarne

Svrha veznog sljemenjaka je funkcionalno
povezati.
Upit