Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Žljebnjaci-sljemenjaci
Kanalica za prozracivanje Goriske opekarne


Kanalica za prozracivanje Goriske opekarne

Odzračivanje krova i krovne konstrukcije
od velike je važnosti ako želimo da kvaliteta
krova i njegov životni vijek traju
što dulje. Kanalicu za prozračivanje
koristimo kako na betonskim
tako i na drvenim krovnim konstrukcijama
budući ima veliku ulogu povećanju
protoka zraka ispod kanalica.
Upit