Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Fazonski elementi
Biber Tradicional Plus 3/4 Tondach-Potisje kanjiza


Biber Tradicional Plus 3/4 Tondach-Potisje kanjiza

Dimenzija : 14 x 40 cm

Za lepo oblikovan završetak krovne površine kod slemena.
Upit