Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Fazonski elementi
Biberfalc plus opsivni lijevi Tondach-Potisje Kanjiza


Biberfalc plus opsivni lijevi Tondach-Potisje Kanjiza

Opšivni elementi su tehnički perfektno napravljeni za svakog tipa crepa. Bočno zatvaranje krova opšivnim crepovima štiti fasadu i krovnu konstrukciju od ulaska vode.  
Upit