Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Aditivi za betone
Reobet ® Antiled T-25 Ivas Balkan


Reobet ® Antiled T-25 Ivas Balkan

Hemijski dodatak za beton u tečnom stanju za betoniranje u zimskim uslovima. Bez sadržaja hlorida i može biti korišcen sa ili bez armature za betoniranje pri temperaturama do - 20°C.
Doziranje: 1-8 % na težinu cementa u zavisnosti od očekivanih temperaturnih uslova. Dodati u vodu za spremanje betona. Dodaje se u betonsku smešu zajedno sa zamesnom vodom.


Pakovanje: 1300-150-30-10-5 kg
Upit