Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Dimnjacki program
Pijetao (dimovuk)


Pijetao (dimovuk)

Pijetao je limena naprava koja  se vjetrom okrece oko vertikalne ose, pa sa jedne strane zaklanja vjetar a sa druge stvara vakum.

Poboljsava funkcionisanje dimnjaka. 
Upit