Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Dimnjacki program
Deflektor (dimovuk)


Deflektor (dimovuk)

Limeni dodatak na vrhu velikih dimnjaka za centralno grijanje u vidu kape, konstruisan da omogucava pravilan odvod dima i pri vjetrovima i depresijama u atmosferi.
Upit