Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Topizol-katran Fim Kanjiza


Topizol-katran Fim Kanjiza

TOPIZOL
Bitumenska masa za izradu hidroizolacije
po toplom postupku.
                                   SRPS U. M3. 244

    TOPIZOL je homogena mjesavina bitumena i punila.

NAČIN UPOTREBE

TOPIZOL se upotrebljava u vrućem stanju za izradu podzemnih i nadzemnih hidroizolacija. Topljenje usitnjenih komada treba da se vrsi postepeno, uz stalno mjesanje, najvise do temperature 180 oC. Prilikom upotrebe nanosi se na podlogu koja je obrađena se prethodnim premazom (FIMIZOL-EXPRESS) ili na hidroizolacionu traku, četkom ili nalivanjem, na koju se odmah lepi sledeća traka. Prosečna potrosnja je 2-3 kg/m2.

ISPORUKA I SKLADIsTENJE

TOPIZOL se isporučuje u čvrstom stanju u limenoj ambalazi od 25 i 200 kg. Pravilno se skladisti u natkrivenom prostoru, uspravnom polozaju, zastićen od sunca i toplote.

 Karakteristika                                     Jedinica

Sadrzaj bitumena

%

min 50

Sadrzaj punila

%

max 50

Tačka razmeksavanja po PK

  ̊C

min 75

Talozenje u zagrejanom stanju na 180  ̊C

%

max 5

Postojanost na toploti

  ̊C

70

Postojanost na hladnoći

  ̊C

0

Vodonepropustljivost

0,2 bar/8 h

nepropustljiv
Upit