Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Fimizol-bitulit Fim Kanjiza


Fimizol-bitulit Fim Kanjiza

Šifra artikla: 9kg

FIMIZOL - EXPRESS 
Prethodni premaz na bazi bitumena i organskog rastvarača
                                   SRPS U. M3. 240 


   FIMIZOL - EXPRESS je homogena mjesavina bitumena i posebnog organskog rastvarača, koji obezbeđujekratko vreme susenja, i na taj način zadovoljava zahteve modernog građevinarstva. 

NAČIN UPOTREBE

FIMIZOL-EXPRESS se upotrebljava kao prethodni premaz za pripremu podloge hidroizolacije, otprasivanje, itd. Upotrebljava se u hladnom stanju, bez razređivanja, prethodno dobro pomesan. Nanosi se četkom, valjkom ili masinski. Sledeća faza radova se izvodi nakon susenja nanete mase. Ne sme se zagrejavati. ZABRANJENA je upotreba otvorenog plamena za vreme radova. Pri upotrebi u zatvorenim prostorijama mora se obezbediti dobro provetravanje. Prosečna potrosnja je 0,35 kg/m2, a kreće se od 0,2-0,5 kg/m2.

ISPORUKA,TRANSPORT  SKLADISTENJE

FIMIZOL-EXPRESS se isporučuje u ambalazi od 4,5; 9, 23 i 180 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladisti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zastićen od sunca, toplote i mehaničkog ostećenja.

 

 Karakteristika                                     Jedinica

Sadrzaj bitumena

%

min 30

Tačka razmeksavanja po PK

  ̊C

max 55

Tačka zapaljivosti po Marksonu

  ̊C

min 35

Postojanost na toploti, ne curi

  ̊C

+ 70

Postojanost na hladnoći, ne puca

  ̊C

+ 4

Vreme susenja

h

1
Upit