Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Reflexfim Fim Kanjiza


Reflexfim Fim Kanjiza

REFLEXFIM
Zastitni premaz
                                   SRPS U. M3. 240

 

REFLEXFIM je jednokomponentni zastitni premaz sastavljen od aluminijumskog pigmenta, bitumena, polimernog aditiva i organskog rastvarača.

NAČIN UPOREBE

REFLEXFIM se upotrebljava po hladnom postupku, kod zastite hidroizolacije ravnih krovova od stetnog dejstva UV-zračenja sunca. Nanosi se na suvu, čvrstu i čistu podlogu četkom, valjkom u dva sloja. Pre upotrebe obavezno izmesati do homogenog stanja. Vreme susenja zavisi od spoljne temperature i kreće se od 1 - 4 sata. Prosečna potrosnja je 0,5 kg/m2.

ISPORUKA,TRANSPORT  SKLADI�TENJE

REFLEXFIM se isporučuje u ambalazi od 10 i 22 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladi�ti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zastićen od sunca, toplote i mehaničkog ostećenja.

 

 Karakteristika                                     Jedinica

Sadrzaj veziva

%

min 40

Sadrzaj rastvarača

%

max 70

Tačka zapaljivosti po Marksonu

   ̊C

min 35

Postojanost na toploti, ne curi

   ̊C

+ 70

Postojanost na hladnoći, ne puca

   ̊C

0

Vreme susenja

h

1
Upit