Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Bitulit Izolirka


Bitulit Izolirka

Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak
  • bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
  • u skladu sa SRPS U. M3.240
  • temperaturna postojanost od 4°C do 70°C

TEHNICKI DETALJI

Upit