Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Kondorin V-3 ,V-4 Izolirka


Kondorin V-3 ,V-4 Izolirka

Hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala
  • bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13969 Tip A
  • temperaturna postojanost od 0°C do 100°C

TEHNICKI DETALJI
TWHNICKI DETALJI 1

Upit