Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Poliazbitol Izolirka


Poliazbitol Izolirka

Elastomer bitumenska pasta za hladan postupak
  • elastomer bitumenska pasta sa organskim rastvaračem
  • u skladu sa SRPS U.M3.240
  • temperaturna postojanost od -25°C do 120°C

TEHNICKI DETALJI

Upit