Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Policem ® Ivas Balkan


Policem ® Ivas Balkan

Hidroizolacioni i antikorozioni zaštitni dvokomponentni premaz. Namenjen je za hidroizolaciju betona i betonskih površina. Nije namenjen kao završni estetski sloj za bojenje. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
Spektar boja: svetlo siva, siva, bela, svetlo plava, plava
Nanošenje: četka, valjak, mašinski
Odnos mešanja: praškasta komponenta: tečna komponenta - 1:1
Potrošnja (dva sloja): 1,2 kg/m²
Dodatni elemenat sistema: apretovana mreža od berglasa 0,160 kg/m²


Pakovanje: 14-2.8 kg
Upit