Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Aqua stop Ivas Balkan


Aqua stop Ivas Balkan

Mešavina u prahu, na bazi specijalnog cementa i aditiva za ubrzano očvršcavanje cementa; koristi se kao brzovezujuci malter, namenjen zaptivanju vodenih prodora u betonskim konstrukcijama i pod vodom.
Nanošenje: špahtla
Priprema: voda
Potrošnja: 1,5 kg/dm3


Pakovanje: 10 kg
Upit