Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
SikaTop® Seal-107


SikaTop® Seal-107

Dvokomponentna polimer-modifikovana cementna masa (malter) koji sadrži tečni polimer i posebno dizajniranu cementnu mešavinu agregata uključujući i aditiv, koja se koristi kao hidroizolacija.

 
Upit