Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Razne izolacione folije
Guttatex drenazna tkanina


Guttatex drenazna tkanina

Upotrebljavaju se za stabilizaciju tla kontrolu , erozije , drenažu te kao odjelni sloj sa širokim spektrom upotrebe pri izvođenju građevinskih radova.

GUTTATEX - podjela:

Materijali se dijeli prema sastavu materijala od kojega se proizvodi (najčešće poliester i polipropilen), te prema načinu tkanja (netkani i tkani). Uz navedene podjele dijeli se i prema vrsti
obrade i dodacima.

Prednosti:

Ušteda u zemljanim radovima, ušteda u nasipnom materijalu , kontrola erozije i drenaža.

Namjena:

Izvođenje prometnica i stabilizacija tla. Također se upotrebljava kao odjelni zaštitni sloj u građevinarstvu.
Upit