Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Žicani program
Ostali vidovi eksera


Ostali vidovi eksera

U našoj ponudi su i ostale vrste eksera :

1.”U” ekseri sa dimenzijama koji su dati nu tabeli 1.
2. “T” ekseri sa širokom glavom čiji je prečnik 3 puta veći nego prečnik stabla eksera. Proizvode se u dimenzijama koje su date u tabeli 2.
3. Pocinkovani ekseri se izrađuju po dimenziji dati u tabeli 3.

 

Tabela 1

Ø x L (mm) 2,5х25 2,8х28 3,1х31

 

Tabela 2

Ø x L (mm) 2,5х25 3,4х25 3,8х25

 

Tablica 3: Građjevinski

Ø (mm)L (mm)Packaging
   2,5 25 - 60     5; 25
   2,8 50 - 80
   3,1
   3,4

Tabela 4: Nareckani

Ø (mm)L (mm)Packaging
(kg)
  2,5 40 - 80      5; 25
  2,8 50 - 80Upit