Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Giter blok
Giter blok Zorka Sabac


Giter blok Zorka Sabac

Koristi se za izradu nosećih zidova
Zid 19cm - 20 komada/m2
Zid 25cm - 25 komada-m2
Veličina 250 x 190 x 190
Težina (kg po cigli) 6.9 - 7.1
Apsorbovanje vode 8-12%
Procenat rupa 50%
Otpornost na pritisak 10.0-20 MPaUpit