Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Giter blok
Giter blok (olaksani) 25ET Visoko


Giter blok (olaksani) 25ET Visoko

Dimenzije: 250x190x190 mm
JNF (kom): 4,6
Masa: 5,7 kg
Čvrstoća: 5 MPa
Količina na paleti: 160

Potrošnja opeke:

zid 190 mm = 19,0 kom/m²
zid 250 mm = 24,7 kom/m²

Potrošnja maltera:

zid 190 mm = 17,7 l/m³
zid 250 mm = 26,5 l/m
³Upit