Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Giter blok
Giter blok G-2/2 Igma Uljma


Giter blok G-2/2 Igma Uljma

Dimenzije   25x19x19cm

Masa           6.1kg

Utrosak       100kom/m3

                  20kom/m2,debljina zida=19cm

                  25kom/m2,debljina zida=25cm

Pakovanje   147kom/paleta

 

Potpuno novi proizvod kojem je twezina smanjena radi lakseg i brzeg transporta i rukovanja. 

 
Upit