Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Giter blok
Giter blok - polublok Igma Uljma


Giter blok - polublok Igma Uljma

Dimenzije    25x19x12cm

Masa            5kg

Marka           100dn/cm2

Utrosak         175kom/m3

                    20kom/m2

Pakovanje     209kom/paleta

 

Primjenjuje se:

-Za zidanje pregradnih zidova,

-Za oblaganje-izradu sendvic zidova-fasada koje se doradjuju malterom.

Prednosti kod zidanja ovim blokom, u odnosu na punu opeku je u brzini gradnje i smanjuje utrosak maltera.
Upit