Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Termo blok
Termo blok 20 Nexe


Termo blok 20 Nexe

Dimenzije (mm): 380x200x238
Utrošak po m2 (kom): 10,7 (zid 200 mm)
Masa (kg/kom): 14,2
Pakiranje: 96 blokova na paleti
JNF: 9,3
Uporaba: za nosive zidove

Termo blok u procesu proizvodnje sadrži lako gorive dodatke, čijim sagorijevanjem u bloku nastaju sitne šupljine (pore) koje bloku daju izuzetna termo-izolacijska svojstva. Zahvaljujući poroznosti, ima olakšanu masu čime se uveliko olakšava manipulacija blokovima na gradilištu, dok velike dimenzije u odnosu na klasične opekarske proizvode pridonose manjem utrošku blokova po m2, manjoj potrošnji maltera te uštedi vremena pri gradnji. Istovremeno, debeli vanjski zidovi osiguravaju dobru zvučnu izolaciju. Izrađuje se isključivo od prirodnih materijala (glina i piljevina), bez ikakvih sintetskih dodataka, u potpunosti na evropski način.

 
Upit