Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Termo blok
Termo blok 25 Nexe


Termo blok 25 Nexe

Dimenzije (mm): 380x250x238
Utrošak po m2 (kom): 10,7 (zid 250 mm)
Masa (kg/kom): 17,7
Pakiranje: 72 bloka na paleti
JNF: 11,6
Uporaba: za nosive zidove

 

Termo blok u procesu proizvodnje sadrži lako gorive dodatke, čijim sagorjevanjem u bloku nastaju sitne šupljine (pore) koje bloku daju izuzetna termo-izolacijska svojstva. Zahvaljujući poroznosti, ima olakšanu masu čime se uvelike olakšava manipulacija blokovima na gradilištu, dok velike dimenzije u odnosu na klasične opekarske proizvode pridonose manjem utrošku blokova po m2, manjoj potrošnji morta te uštedi vremena pri gradnji. Istovremeno, debeli vanjski zidovi osiguravaju dobru zvučnu izolaciju. Izrađuje se isključivo od prirodnih materijala (glina i piljevina), bez ikakvih sintetskih dodataka, u potpunosti na europski način.
Upit