Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Opeka
Fasadna (silikatna) opeka 25*6*6.5 Rapid


Fasadna (silikatna) opeka 25*6*6.5 Rapid

Tezina                           1.6 kg/kom

Pakovanje                     576 kom/pal

Potrosnja                      52 kom/m2

čvrstoća                        min. 20 N/mm2
zapreminska težina        1,8 kg/dm3

 

Fasadna silikatna opeka zida se produžnim krečno cementnim  malterom ili "gotovim" malterom  za  zidanje. Elementi debljine 3 cm  i pločice mogu se ugrađivati  i lepljenjem građevinskim lepkom za spoljnu upotrebu. Pre ugradnje opeka treba  da bude nakvašena. U toku  zidanja  pažljivo čistiti opeku  od ostataka svežeg maltera.
   Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima  od nerđajuće  žice debljine 3-4mm,na razmaku od 100cm i na 50 cm po vertikali.Duž ivica i otvora  na fasadi  ankeri se postavljaju na razmaku od 40cm.
   Nakon zidanja preporučuje se zaštita fasade od prljanja i upijanja vode bezbojnim silikonskim  premazom.

 

Dostupne boje

Bijela
 
Žuta - g
Crvena
Zelena
Žuta - p
Smeđa
Sivo-crna
 

Teksture

 

Glatka
Cijepana / rustik
Cijepana / rustik sa bordurom
 


  

 

 
Upit