Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Opeka
Fasadna opeka (silikatna) 25*3*6.5 Rapid


Fasadna opeka (silikatna) 25*3*6.5 Rapid

Tezina                     0.8 kg/kom

Pakovanje                970 kom/pal

Potrosnja                 52 kom/m2

čvrstoća                   min. 20 N/mm2
zapreminska težina     1,8 kg/dm3

 

Fasadna silikatna opeka zida se produžnim krečno cementnim  malterom ili "gotovim" malterom  za  zidanje. Elementi debljine 3 cm  i pločice mogu se ugrađivati  i lepljenjem građevinskim lepkom za spoljnu upotrebu. Pre ugradnje opeka treba  da bude nakvašena. U toku  zidanja  pažljivo čistiti opeku  od ostataka svežeg maltera.
   Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima  od nerđajuće  žice debljine 3-4mm,na razmaku od 100cm i na 50 cm po vertikali.Duž ivica i otvora  na fasadi  ankeri se postavljaju na razmaku od 40cm.
   Nakon zidanja preporučuje se zaštita fasade od prljanja i upijanja vode bezbojnim silikonskim  premazom.
  

Boje

Bela
 
Žuta - g
Crvena
Zelena
Žuta - p
Smeđa
Sivo - Crna
 
Teksture
 
Glatka
Cijepana / rustik
Cijepana / rustik sa borduromUpit