Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Oblaganje zidova - demit fasada
Austrotherm EPS A120 - stiropor


Austrotherm EPS A120 - stiropor

Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena.
Postojanost oblika i forme, dobre ekološke karakteristike, jednostavna za obradu.

Primena:
U područjima sa većim pritisnim opterećenjima na termoizolacioni sloj (u košuljicama podnih konstrukcija, u ravnim krovovima na kojima se kreću samo ljudi, ali ne vozila i mašine).

Karakteristike:
Sadržaj ćelija: vazduh
Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
Boja trake na pakovanju: crna
Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 120 kPa (12 t/m2)
Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 30 kPa (3 t/m2)
Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK
Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)

Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A120 sa ravnim ivicama
EAN-broj debljina * [mm] dimenzije ** [mm] broj ploča u paketu m² u paketu m³ u paketu
8606105881043 10 1000 x 500 50 25,0 0,250
8606105881647 20 1000 x 500 24 12,0 0,240
8606105881654 30 1000 x 500 16 8,0 0,240
8606105881661 40 1000 x 500 12 6,0 0,240
8606105881678 50 1000 x 500 10 5,0 0,250
  60 1000 x 500 8 4,0 0,240
  70 1000 x 500 7 3,5 0,245
  80 1000 x 500 6 3,0 0,240
  90 1000 x 500 5 2,5 0,225
  100 1000 x 500 5 2,5 0,250
  120 1000 x 500 4 2,0 0,240
  140 1000 x 500 3 1,5 0,210
  160 1000 x 500 3 1,5 0,240
  180 1000 x 500 3 1,5 0,270
  200 1000 x 500 2 1,0 0,200
  300 1000 x 500 1 0,5 0,150

* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A120 sa falcovanim ivicama
EAN-broj debljina * [mm] dimenzije ** [mm] broj ploča u paketu *** u paketu m³ u paketu
  40 1000 x 500 12 5,73 0,229
8606105881166 50 1000 x 500 10 4,78 0,239
  60 1000 x 500 8 3,82 0,229
  70 1000 x 500 7 3,34 0,234
8606105881685 80 1000 x 500 6 2,86 0,229
  90 1000 x 500 5 2,39 0,215
  100 1000 x 500 5 2,39 0,239
  110 1000 x 500 4 1,91 0,210
  120 1000 x 500 4 1,91 0,229
  130 1000 x 500 3 1,43 0,186
  140 1000 x 500 3 1,43 0,201
  150 1000 x 500 3 1,43 0,215

* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²

 
Upit