Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Termo i zvučna izolacija
Ursa SF 34 za kosi krov


Ursa SF 34 za kosi krov

Samonosivi filc od mineralne staklene vune, jednostrano označen zbog lakšeg rezanja na širinu svetlog razmaka između rogova. Širina filca u tom slučaju predstavlja dužinu ploče. URSA SF 34 je komprimovan u odnosu 1:4.

  • Toplotna provodljivost po SRPS EN 13162 λD = 0,034 W/Mk
  • Otpornost prema požaru A1 po EN 13501-1
  • Linearni otpor strujanju vazduha r > 5 kPa s/m² po EN 29053

URSA SF 34 ima CE, EUCEB, RAL i EPD certifikate.

Toplotna i zvučna izolacija kosih krovova u kojima se postavlja između rogova, dodatni izolacioni sloj ispod rogova, i kao izolacija montažnih drvenih zidova i drugih konstrukcija sa većim zahtevima za zvučnom i toplotnom izolacijom.

Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Toplotni
otpor RD
50 1200 12800 1,43
100 1200 6400 2,86
120 1200 4800 3,55
140 1200 4000 4,00
160 1200 3500 4,57
200 1200 2800 5,71
220 1200 2500 6,45
240 1200 2300 7,05

 
Upit